Badawcze pracownie przyrodnicze
oraz multimedialna baza wiedzy

LaboLAB

Nowoczesne środki dydaktyczne do realizacji podstawy programowej dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczanie poprzez eksperymenty stymuluje rozwój i poprawia wyniki uczniów. Aby w pełni zrozumieć zjawiska przyrodnicze, niezwykle ważne jest zaangażowanie uczniów w praktyczne poznawanie otaczającego ich świata poprzez zajęcia badawcze. Efektywne nauczanie wymaga od nauczyciela korzystania ze zróżnicowanych metod nauczania dopasowanych do wieku i umiejętności ucznia.

Elementy LaboLAB: zestawy do eksperymentów, bogate zasoby cyfrowe oraz materiały drukowane uzupełniają się, wzmagając pewność w swoje umiejętności w każdym dziecku. Zawartość zestawu umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy w praktyce poprzez zajęcia oraz za pomocą materiałów drukowanych i interaktywnych. LaboLAB to szansa na wprowadzenie nowoczesnych modeli nauczania STEM i modelu 5E.

SZKOLNE LABORATORIA LaboLAB to:

Opracowane przez specjalistów, przetestowane pakiety dedykowane pracowniom przedmiotowym

Atrakcyjna i skuteczna forma zajęć

Gotowy materiał, który może być wykorzystywany na zajęciach przez nauczycieli różnych specjalności, na różnych poziomach nauczania, a tematyka zawartych w poszczególnych modułach doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia lub fizyka

W skład każdego modułu LaboLAB wchodzą:

Drukowane materiały dla uczniów oraz zestawy materiałów dla klas o zróżnicowanym poziomie

Rozbudowany pakiet pozwalający na przeprowadzenie kilkudziesięciu doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych (przyrządy i przybory)

Cyfrowe zasoby dla klas (symulacje, podręczniki multimedialne, ćwiczenia, testy)

Zasoby multimedialne dostępne na nowoczesnej platformie edukacyjnej Dzwonek.pl

Scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi

Cyfrowy przewodnik metodyczny

Przewodnik metodyczny w wersji drukowanej

UWAGA!
Każdy moduł LaboLAB zawiera wystarczającą ilość materiałów i aparatury pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w klasie do 30 uczniów!
Każdy z zestawów zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście REKOMENDOWANYCH przez MEN, a także scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi.

Preparaty biologiczne dostępne w zestawach LaboLab przygotowane zostały z użyciem opatentowanego preparatu, od lat wykorzystywanego na amerykańskim rynku. Opatentowana metoda konserwacji pozwala na bezpieczne przeprowadzanie eksperymentów w klasie.

Dodatkowo, przygotowane w ten sposób preparaty:
• są nietoksyczne,
• zachowują kolor i teksturę zbliżone do naturalnych okazów,
• są bezwonne (bez zapachu formaliny).”

Dostępne moduły LaboLAB i ich zawartość

Zestawy zawierają materiały drukowane w języku polskim

Życie w ekosystemach

Biologia – 17 lekcji

Moduł wprowadza uczniów w zagadnienie różnorodności organizmów żywych oraz tego jak rośliny i zwierzęta adaptują się do warunków środowiska. Uczniowie dowiadują się również, czym jest zdrowy ekosystem.

Pogoda i klimat

Geografia – 21 lekcji

Elementy zawarte w tym module wprowadzają uczniów w poszczególne zagadnienia dotyczące pogody. Uczniowie obliczają średnie temperatury i mierzą opady, wiatr, a także tworzą i przedstawiają lokalne prognozy pogody. Analizują również naturalne zagrożenia pogodowe.

Energia. To działa!

Fizyka – 23 lekcje

Uczniowie poznają różne rodzaje energii oraz dowiadują się, jak się ona zmienia. Analizują energię, jaką wytwarzają ich ciała, energię potencjalną i kinetyczną, ruch fal oraz alternatywne formy energii.

Struktury roślin i zwierząt

Biologia – 21 lekcji

Ten moduł poszerza wiedzę uczniów na temat budowy roślin i zwierząt oraz tego, jaki ma ona wpływ na przetrwanie organizmów. Będą mieć możliwość empirycznego zapoznania się z wewnętrznymi i zewnętrznymi strukturami roślin i zwierząt.

Siły i oddziaływania

Fizyka – 17 lekcji

To moduł, który pozwala uczniom przeprowadzić szereg doświadczeń, w wyniku których zrozumieją zagadnienia sił fizycznych i ich oddziaływania. Istotny nacisk został położony na tarcie, masę oraz magnetyzm.

Zmieniająca się planeta Ziemia

Geografia – 22 lekcje

Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom jak to się stało, że Ziemia, na której mieszkamy, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał.

Struktura i właściwości materii

Chemia – 21 lekcji

W ramach tego modułu uczniowie analizują fizyczne oraz chemiczne właściwości materii, zmiany stanu skupienia, zmiany fizyczne i chemiczne oraz zachowanie materii.

Materia i energia w ekosystemach

Biologia – 21 lekcji

Moduł skupia się na analizie procesu obiegu materii i przepływu energii w ekosystemach. Uczniowie poznają współzależność przyrody ożywionej i nieożywionej, analizują zasoby potrzebne do rozwoju organizmów, łańcuchy pokarmowe i piramidę żywieniową.

Ziemia i Kosmos

Geografia – 19 lekcji

Uczniowie poznają pojęcia związane z Wszechświatem oraz rolę Ziemi w Układzie Słonecznym. Analizują także wpływ Słońca i Księżyca na naszą planetę oraz poznają warstwy Ziemi.

Co oznacza liczba lekcji?

Każdy z modułów jest podzielony na lekcje dotyczące danych zagadnień.
Nie są to lekcje rozumiane jako tradycyjne, 45-minutowe bloki, lecz jako „działania badawcze”, czyli nauczanie, które wyczerpuje wybrany temat.

W ramach takiej lekcji uczniowie dyskutują, wykonują działania wprowadzające w zagadnienie lub eksperymenty przy użyciu elementów z zestawu, począwszy od prostych analiz przy wykorzystaniu podstawowych materiałów, aż po rozbudowane projekty.

Dodatkowym wsparciem są dedykowane każdej z lekcji multimedia, które z powodzeniem można wykorzystać na tablicy interaktywnej. Czas trwania lekcji to od 30 do 60 minut.

Co ważne, każda z sesji jest opisana w formie niezwykle bogatego scenariusza lekcji. To ogromna wartość modułów LaboLAB – wystarczy kilkanaście minut, aby w 100% przygotować się do przeprowadzenia niezwykle ciekawych spotkań z uczniami.

W scenariuszach nauczyciele znajdą m.in.:
– informacje jak się przygotować,
– informacje jak wprowadzić uczniów do zagadnienia,
– opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki i materiały z zestawu)
– szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami),
– a także pracę domową dla uczniów.

MATERIAŁY INTERAKTYWNE:

Średnio w każdym module LaboLAB materiał interaktywny to baza około 100 ekranów multimedialnych.

Materiały interaktywne świetnie nadają się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

czyli przygotowanie ciekawych i angażujących zajęć w mniej niż 15 minut!

Dołączany do każdego zestawu przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji cyfrowej i tradycyjnej to kompleksowa i przyjazna instrukcja, która pozwala łatwo i efektywnie wykorzystać całą zawartość i potencjał zestawów LaboLAB: Szkolne Laboratoria.

  • scenariusze lekcji
  • szczegółowe instrukcje i opisy doświadczeń i eksperymentów
  • charakterystyka zadań krótkoterminowych oraz rozbudowanych projektów badawczych
  • kluczowe pytania do przeprowadzenia dyskusji z uczniami
  • propozycje zadań domowych
  • karty pracy dla uczniów

„Cała klasa, łącznie ze mną, była niesamowicie zaangażowana przez całe zajęcia! Dzięki różnym wariacjom tego samego ćwiczenia, uczniowie posiadający trudności w nauce innych przedmiotów mogli czuć satysfakcję ze swojej pracy na lekcji”.

Nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej

„Nowoczesna szkoła musi skupiać się nie tylko na nauczaniu treści ale również na przekazywaniu uczniom umiejętności społecznych. LaboLAB promuje model zajęć podczas których dzieci uczą się współpracy, dzielenia pomysłami i wiedzą. Zestaw ułatwia pracę nauczyciela podczas zajęć praktycznych przez to, że zawiera wszystko co jest potrzebne. Bardzo przypadły mi do gustu materiały dla klas o zróżnicowanym poziomie. Moi uczniowie uwielbiają sporządzać notatki w trakcie eksperymentów, sprawia to, że czują się jak prawdziwi naukowcy. Zestaw pomógł mi bardziej zagłębić się z moją klasą w tematykę energii, co pozytywnie wpłynęło na opanowanie materiału przez uczniów”.

Nauczyciel w Szkole Podstawowej

Cennik detaliczny LaboLAB

Pracownia BIOLOGICZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
STRUKTURY ROŚLIN I ZWIERZĄT 4 990 zł 23% 4 057 zł
MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH 3 990 zł 23% 3 244 zł
ŻYCIE W EKOSYSTEMACH 3 990 zł 23% 3 244 zł
Pracownia GEOGRAFICZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
POGODA I KLIMAT 2 990 zł 23% 2 431 zł
ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA 4 990 zł 23% 4 057 zł
ZIEMIA I KOSMOS 3 990 zł 23% 3 244 zł
Pracownia CHEMICZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII 5 990 zł 23% 4 870 zł
Pracownia FIZYCZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
SIŁY I ODDZIAŁYWANIA 5 490 zł 23% 4 463 zł
ENERGIA. TO DZIAŁA! 4 990 zł 23% 4 057 zł

Pobierz specyfikację tutaj.

Realizacja STEM i modelu 5E w LaboLAB

Użycie LaboLAB w pracowni szkolnej to gwarancja lepszego przygotowania uczniów do poszukiwanych na rynku zawodów, a także realizacja postulatów STEM.

STEM jest skrótem od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki przyrodnicze, technika, inżynieria i matematyka) i reprezentuje te obszary, przez które ścieżka edukacyjna, doświadczenia szkolne, także zawodowe i życiowe prowadzą do szeroko rozumianych światów nauki i branży technologicznej oraz dziedzin na ich styku.

Prezentowany w LaboLAB model edukacji oparty na nauce biologii przez doświadczenie i samodzielne dochodzenie do wiedzy, to elementy tej koncepcji, której celem jest rozbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, inżynierią i techniką poprzez nauczanie ich w sposób zintegrowany.

Zastosowane podejście do nauczania z wykorzystaniem modelu 5E (zaangażowanie – poszukiwanie – tłumaczenie – zastosowanie – ewaluacja) w każdym zestawie LaboLAB daje uczniowi możliwość wcielenia się w rolę badacza, który samodzielnie poszukuje, tłumaczy i stosuje zdobytą wiedzę w praktyce.

Umowę bezpieczeństwa można ściągnąć tutaj.