Skip to main content

modułowe pracownie przyrodnicze

wyposażenie dla nauczyciela i 30 uczniów
symulacje i ćwiczenia na komputery i tablice interaktywne

BIOLOGIA GEOGRAFIA FIZYKA CHEMIA
szkoła podstawowa

Pracownie przyrodnicze – ikony przedmiotów szkolnych

Pracownie przyrodnicze LaboLAB dla szkół podstawowych. Nauczanie poprzez eksperymenty stymuluje rozwój i poprawia wyniki uczniów. Aby w pełni zrozumieć zjawiska przyrodnicze, niezwykle ważne jest zaangażowanie uczniów w praktyczne poznawanie otaczającego ich świata poprzez zajęcia badawcze. Efektywne nauczanie wymaga od nauczyciela korzystania ze zróżnicowanych metod nauczania dopasowanych do wieku i umiejętności ucznia.

Elementy pracowni przyrodniczych LaboLAB: zestawy do eksperymentów, bogate zasoby cyfrowe oraz materiały drukowane uzupełniają się, wzmagając pewność w swoje umiejętności w każdym dziecku. Zawartość zestawu umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy w praktyce poprzez zajęcia oraz za pomocą materiałów drukowanych i interaktywnych. Pracownie przyrodnicze LaboLAB to szansa na wprowadzenie nowoczesnych modeli nauczania STEM i modelu 5E.

PRACOWNIE PRZYRODNICZE LaboLAB to:

Opracowane przez specjalistów, przetestowane pakiety przeznaczone dla pracowni przyrodniczych

Atrakcyjna i skuteczna forma zajęć

Gotowy materiał, który może być wykorzystywany na zajęciach przez nauczycieli różnych specjalności, na różnych poziomach nauczania, a tematyka zawartych w poszczególnych modułach doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia lub fizyka

Interaktywne zasoby (podręczniki multimedialne, ćwiczenia, symulacje doświadczeń i projektów badawczych), które są wyjątkowo przydatne w edukacji zdalnej i hybrydowej, kiedy dostęp do szkolnej pracowni, a tym samym wykonanie eksperymentu, jest niemożliwe

Ikona globus i nożyczki

W skład każdego modułu LaboLAB wchodzą:

Drukowane materiały dla uczniów oraz zestawy materiałów dla klas o zróżnicowanym poziomie

Rozbudowany pakiet pozwalający na przeprowadzenie kilkudziesięciu doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych (przyrządy i przybory)

Cyfrowe zasoby dla klas (symulacje, podręczniki multimedialne, ćwiczenia, testy) do pracy w szkole oraz w domu w ramach nauczania zdalnego i hybrydowego

Zasoby multimedialne dostępne na nowoczesnej platformie edukacyjnej Dzwonek.pl

Scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi

Cyfrowy przewodnik metodyczny

Przewodnik metodyczny w wersji drukowanej

UWAGA!
Każdy moduł LaboLAB zawiera wystarczającą ilość materiałów i aparatury pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w klasie do 30 uczniów!
Każdy z zestawów zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście REKOMENDOWANYCH przez MEN, a także scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi.

Preparaty biologiczne dostępne w pracowniach przyrodniczych LaboLab przygotowane zostały z użyciem opatentowanego preparatu, od lat wykorzystywanego na amerykańskim rynku. Opatentowana metoda konserwacji pozwala na bezpieczne przeprowadzanie eksperymentów w klasie.

Dodatkowo, przygotowane w ten sposób preparaty:
• są nietoksyczne,
• zachowują kolor i teksturę zbliżone do naturalnych okazów,
• są bezwonne (bez zapachu formaliny).”

Pracownie przyrodnicze LaboLAB – otwieranie zestawu

Dostępne moduły LaboLAB i ich zawartość

Zestawy zawierają materiały drukowane w języku polskim

Pracownie przyrodnicze LaboLAB biologia

Biologia

Życie w ekosystemach – 17 lekcji

Moduł wprowadza uczniów w zagadnienie różnorodności organizmów żywych oraz tego, jak rośliny i zwierzęta adaptują się do warunków środowiska. Uczniowie dowiadują się również, czym jest zdrowy ekosystem.

Pracownie przyrodnicze LaboLAB geografia

Geografia

Pogoda i klimat – 21 lekcji

Elementy zawarte w tym module wprowadzają uczniów w poszczególne zagadnienia dotyczące pogody. Uczniowie obliczają średnie temperatury i mierzą opady, wiatr, a także tworzą i przedstawiają lokalne prognozy pogody. Analizują również naturalne zagrożenia pogodowe.

Pracownie przyrodnicze LaboLAB fizyka

Fizyka

Energia. To działa! – 23 lekcje

Uczniowie poznają różne rodzaje energii oraz dowiadują się, jak się ona zmienia. Analizują energię, jaką wytwarzają ich ciała, energię potencjalną i kinetyczną, ruch fal oraz alternatywne formy energii.

Pracownie przyrodnicze LaboLAB biologia

Biologia

Struktury roślin i zwierząt – 21 lekcji

Ten moduł poszerza wiedzę uczniów na temat budowy roślin i zwierząt oraz tego, jaki ma ona wpływ na przetrwanie organizmów. Będą mieć możliwość empirycznego zapoznania się z wewnętrznymi i zewnętrznymi strukturami roślin i zwierząt.

Pracownie przyrodnicze LaboLAB fizyka

Fizyka

Siły i oddziaływania – 17 lekcji

To moduł, który pozwala uczniom przeprowadzić szereg doświadczeń, w wyniku których zrozumieją zagadnienia sił fizycznych i ich oddziaływania. Istotny nacisk został położony na tarcie, masę oraz magnetyzm.

Pracownie przyrodnicze LaboLAB geografia

Geografia

Zmieniająca się planeta Ziemia – 22 lekcje

Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom, jak to się stało, że Ziemia, na której mieszkamy, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał.

Pracownie przyrodnicze LaboLAB chemia

Chemia

Struktura i właściwości materii – 21 lekcji

W ramach tego modułu uczniowie analizują fizyczne oraz chemiczne właściwości materii, zmiany stanu skupienia, zmiany fizyczne i chemiczne oraz zachowanie materii.

Pracownie przyrodnicze LaboLAB biologia

Biologia

Materia i energia w ekosystemach – 21 lekcji

Moduł skupia się na analizie procesu obiegu materii i przepływu energii w ekosystemach. Uczniowie poznają współzależność przyrody ożywionej i nieożywionej, analizują zasoby potrzebne do rozwoju organizmów, łańcuchy pokarmowe i piramidę żywieniową.

Pracownie przyrodnicze LaboLAB geografia

Geografia

Ziemia i Kosmos – 19 lekcji

Uczniowie poznają pojęcia związane z Wszechświatem oraz rolę Ziemi w Układzie Słonecznym. Analizują także wpływ Słońca i Księżyca na naszą planetę oraz poznają warstwy Ziemi.

Co oznacza liczba lekcji?

Każdy z modułów jest podzielony na lekcje dotyczące danych zagadnień.
Nie są to lekcje rozumiane jako tradycyjne, 45-minutowe bloki, lecz jako „działania badawcze”, czyli nauczanie, które wyczerpuje wybrany temat.

W ramach takiej lekcji uczniowie dyskutują, wykonują działania wprowadzające w zagadnienie lub eksperymenty przy użyciu elementów z zestawu pracowni przyrodniczych, począwszy od prostych analiz przy wykorzystaniu podstawowych materiałów, aż po rozbudowane projekty.

Dodatkowym wsparciem są dedykowane każdej z lekcji multimedia, które z powodzeniem można wykorzystać na tablicy interaktywnej. Czas trwania lekcji to od 30 do 60 minut.

Co ważne, każda z sesji jest opisana w formie niezwykle bogatego scenariusza lekcji. To ogromna wartość modułów LaboLAB – wystarczy kilkanaście minut, aby w 100% przygotować się do przeprowadzenia niezwykle ciekawych spotkań z uczniami.

W scenariuszach nauczyciele znajdą m.in.:
– informacje jak się przygotować,
– informacje jak wprowadzić uczniów do zagadnienia,
– opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki i materiały z zestawu)
– szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami),
– a także pracę domową dla uczniów.

LaboLAB ikona zestawu modułowe pracownie przyrodnicze

MATERIAŁY INTERAKTYWNE:

Średnio w każdym module LaboLAB materiał interaktywny to baza około 100 ekranów multimedialnych.

Materiały interaktywne świetnie nadają się zarówno do pracy grupowej na tablicach i monitorach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS) podczas pracy w szkole, a także w domu w ramach edukacji zdalnej i hybrydowej.

Ikona teleskop szkoła podstawowa

Dołączany do każdego zestawu przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji cyfrowej i tradycyjnej to kompleksowa i przyjazna instrukcja, która pozwala łatwo i efektywnie wykorzystać całą zawartość i potencjał zestawów pracowni przyrodniczych LaboLAB: Szkolne Laboratoria.

  • scenariusze lekcji
  • szczegółowe instrukcje i opisy doświadczeń i eksperymentów
  • charakterystyka zadań krótkoterminowych oraz rozbudowanych projektów badawczych
  • kluczowe pytania do przeprowadzenia dyskusji z uczniami
  • propozycje zadań domowych
  • karty pracy dla uczniów

„Realizując zajęcia z zestawem LaboLAB, rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, kształtujemy strategie czytelnicze i umiejętność krytycznego myślenia. Pracę ułatwia bogata zawartość „dużego, zielonego, pudełka”, w którym znajdziemy proste i bezpieczne pomoce dydaktyczne dla grupy około 30 uczniów […]. Dzięki temu przez kilka kolejnych lat możemy cieszyć się nowoczesnym, mobilnym laboratorium badawczym, przygotowując jednocześnie uczniów do życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości”.

Małgorzata Rabenda
Nauczycielka i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku, konsultantka merytoryczna, trenerka i coach, autorka programów szkoleniowych z zakresu wdrażania nowych technologii i kształtowania kompetencji kluczowych, należy do grupy Superbelfrzy RP.

„LaboLAB: eksperymenty, które powstają w głowach uczniów”

Przeczytaj recenzję zestawu LaboLAB

Cennik detaliczny LaboLAB

Pracownia BIOLOGICZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
STRUKTURY ROŚLIN I ZWIERZĄT 5 490 zł 23% 4 463,41 zł
MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH 4 390 zł 23% 3 569,11 zł
ŻYCIE W EKOSYSTEMACH 4 390 zł 23% 3 569,11 zł
Pracownia GEOGRAFICZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
POGODA I KLIMAT 3 290 zł 23% 2 674,80 zł
ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA 5 490 zł 23% 4 463,41 zł
ZIEMIA I KOSMOS 4 390 zł 23%  3 569,11 zł
Pracownia CHEMICZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII 6 590 zł 23% 5 357,72 zł
Pracownia FIZYCZNA „cena detal [brutto]” VAT „cena detal [netto]”
SIŁY I ODDZIAŁYWANIA 6 090 zł 23% 4 951,22 zł
ENERGIA. TO DZIAŁA! 5 490 zł 23% 4 463,41 zł

Pobierz specyfikację tutaj.

model 5E, stem, szkoła podstawowa

Użycie LaboLAB w pracowni szkolnej to gwarancja lepszego przygotowania uczniów do poszukiwanych na rynku zawodów, a także realizacja postulatów STEM.

STEM jest skrótem od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki przyrodnicze, technika, inżynieria i matematyka) i reprezentuje te obszary, przez które ścieżka edukacyjna, doświadczenia szkolne, także zawodowe i życiowe prowadzą do szeroko rozumianych światów nauki i branży technologicznej oraz dziedzin na ich styku.

Prezentowany w pracowniach przyrodniczych LaboLAB model edukacji oparty na nauce biologii przez doświadczenie i samodzielne dochodzenie do wiedzy, to elementy tej koncepcji, której celem jest rozbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, inżynierią i techniką poprzez nauczanie ich w sposób zintegrowany.

Zastosowane podejście do nauczania z wykorzystaniem modelu 5E (zaangażowanie – poszukiwanie – tłumaczenie – zastosowanie – ewaluacja) w każdym zestawie LaboLAB daje uczniowi możliwość wcielenia się w rolę badacza, który samodzielnie poszukuje, tłumaczy i stosuje zdobytą wiedzę w praktyce.

Umowę bezpieczeństwa można ściągnąć tutaj.