Badawcze pracownie przyrodnicze
oraz multimedialna baza wiedzy

LaboLAB

Nowoczesne środki dydaktyczne do realizacji podstawy programowej dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczanie poprzez eksperymenty stymuluje rozwój i poprawia wyniki uczniów. Aby w pełni zrozumieć zjawiska przyrodnicze, niezwykle ważne jest zaangażowanie uczniów w praktyczne poznawanie otaczającego ich świata poprzez zajęcia badawcze. Efektywne nauczanie wymaga od nauczyciela korzystania ze zróżnicowanych metod nauczania dopasowanych do wieku i umiejętności ucznia.

Elementy LaboLAB: zestawy do eksperymentów, bogate zasoby cyfrowe oraz materiały drukowane uzupełniają się, wzmagając pewność w swoje umiejętności w każdym dziecku. Budowa zestawu umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy w praktyce poprzez zajęcia oraz za pomocą materiałów drukowanych i interaktywnych. LaboLAB to szansa na wprowadzenie nowoczesnego modelu nauczania STEM.

SZKOLNE LABORATORIA LaboLAB to:

 

 

>

Opracowane przez specjalistów, przetestowane pakiety dedykowane pracowniom przedmiotowym

>

Atrakcyjna i skuteczna forma zajęć 

>

Gotowy materiał, który może być wykorzystywany na zajęciach przez nauczycieli różnych specjalności, na różnych poziomach nauczania, a tematyka zawartych w poszczególnych modułach doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia lub fizyka

W skład każdego modułu LaboLAB wchodzą:

Drukowane materiały dla uczniów oraz zestawy materiałów dla klas o zróżnicowanym poziomie

Cyfrowe zasoby dla klas (symulacje, podręczniki multimedialne, ćwiczenia, testy)

Wyposażenie pozwalające na przeprowadzenie kilkudziesięciu doświadczeń/badań

Rozbudowany pakiet do przeprowadzania eksperymentów i projektów (przyrządy i przybory)

Scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi

Cyfrowy podręcznik metodyczny

Przewodnik metodyczny w wersji drukowanej

UWAGA!
Każdy moduł LaboLAB zawiera wystarczającą ilość materiałów i aparatury pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w klasie do 30 uczniów!
Każdy z zestawów zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście REKOMENDOWANYCH przez MEN, a także scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi.

Preparaty biologiczne dostępne w zestawach LaboLab przygotowane zostały z użyciem opatentowanego preparatu, od lat wykorzystywanego na amerykańskim rynku. Opatentowana metoda konserwacji pozwala na bezpieczne przeprowadzanie eksperymentów w klasie.

Dodatkowo, przygotowane w ten sposób preparaty:
• są nietoksyczne,
• zachowują kolor i teksturę zbliżone do naturalnych okazów,
• są bezwonne (bez zapachu formaliny)."

LaboLAB

Dostępne moduły LaboLAB i ich zawartość

Zestawy zawierają materiały drukowane w języku polskim.

Życie w ekosystemach

Moduł wprowadza uczniów w zagadnienie różnorodności organizmów żywych oraz tego jak rośliny i zwierzęta adaptują się do warunków środowiska. Uczniowie dowiadują się również, czym jest zdrowy ekosystem.

Pogoda i klimat 

Elementy zawarte w tym module wprowadzają uczniów w poszczególne zagadnienia dotyczące pogody. Uczniowie obliczają średnie temperaturyry i mierzą opady, wiatr, a także tworzą i przedstawiają lokalne prognozy pogody. Analizują również naturalne zagrożenia pogodowe.

Energia. To działa!

Uczniowie poznają różne rodzaje energii oraz dowiadują się, jak się ona zmienia. Analizują energię, jaką wytwarzają ich ciała, energię potencjalną i kinetyczną, ruch fal oraz alternatywne formy energii.

STRUKTURA ROŚLIN I ZWIERZĄT

Struktury roślin i zwierząt

Ten moduł poszerza wiedzę uczniów na temat budowy roślin i zwierząt oraz tego, jaki ma ona wpływ na przetrwanie organizmów. Będą mieć możliwość empirycznego zapoznania się z wewnętrznymi i zewnętrznymi strukturami roślin i zwierząt.

Siły i oddziaływania

To moduł, który pozwala uczniom przeprowadzić szereg doświadczeń, w wyniku których zrozumieją zagadnienia sił fizycznych i ich oddziaływania. Istotny nacisk został położony na tarcie, masę oraz magnetyzm.

Zmieniająca się planeta Ziemia

Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom jak to się stało, że Ziemia, na której mieszkamy, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał.

Struktura i właściwości materii

W ramach tego modułu uczniowie analizują fizyczne oraz chemiczne właściwości materii, zmiany stanu skupienia, zmiany fizyczne i chemiczne oraz zachowanie materii.

Materia i energia w ekosystemach

Moduł skupia się na analizie procesu obiegu materii i przepływu energii w ekosystemach. Uczniowie poznają współzależność przyrody ożywionej i nieożywionej, analizują zasoby potrzebne do rozwoju organizmów, łańcuchy pokarmowe i piramidę żywieniową.

Ziemia i Kosmos

Uczniowie poznają pojęcia związane z Wszechświatem oraz rolę Ziemi w Układzie Słonecznym. Analizują także wpływ Słońca i Księżyca na naszą planetę oraz poznają warstwy Ziemi.

Co oznacza liczba sesji?

Każdy z modułów jest podzielony na lekcje dotyczące danych zagadnień.
Nie są to lekcje rozumiane jako tradycyjne, 45-minutowe bloki, lecz jako 
działania badawcze”, czyli nauczanie, które wyczerpuje wybrany temat.

W ramach takiej sesji uczniowie dyskutują, wykonują działania wprowadzających w zagadnienie lub eksperymenty przy użyciu elementów z zestawu, począwszy od prostych analiz przy wykorzystaniu podstawowych materiałów, aż po rozbudowane projekty.

Dodatkowym wsparciem są dedykowane każdej z sesji multimedia, które z powodzeniem można wykorzystać na tablicy interaktywnej. Czas trwania sesji to od 30 do 60 minut.

Co ważne, każda z sesji jest opisana w formie niezwykle bogatego scenariusza lekcji. To ogromna wartość modułów LaboLAB - wystarczy kilkanaście minut, aby w 100% przygotować się do przeprowadzenia niezwykle ciekawych spotkań z uczniami.

W scenariuszach nauczyciele znajdą m.in.:
- informacje jak się przygotować,
- informacje jak wprowadzić uczniów do zagadnienia,
- opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki i materiały z zestawu)
- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami),
- a także pracę domową dla uczniów.

MATERIAŁY INTERAKTYWNE

Średnio w każdym module LaboLAB materiał interaktywny to baza około 100 ekranów multimedialnych.

Materiały interaktywne świetnie nadają się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Dodatkowa zawartość multimedialna dla każdego z modułów:

Cyfrowy podręcznik metodyczny do odpowiednich tematów
Multimedialny podręcznik ucznia
Symulacje i ćwiczenia
Materiał do prowadzenia dyskusji z uczniami przy użyciu tablicy
Karty obserwacji do eksperymentów
Multimedialne karty pracy
Dwa typy testów weryfikujących zdobytą wiedzę

Przykłady zasobów multimedialnych LaboLAB

RODZAJPRZYKŁADY
Symulacje
Energia. To działa! S1
Podręcznik uczniaEnergia. To działa! PU
Scenariusz dla nauczycielaSiły i oddziaływania SN
Karty obserwacjiSiły i oddziaływania KO
Dyskusja z uczniamiEnergia. To działa! D1
Karty pracySiły i oddziaływania KP
TestStruktury roslin i zwierząt T

EFEKTYWNA NAUKA 
w 30 MINUT DZIENNIE

Przy dużej objętości podstawy programowej oraz wysokich wymaganiach programu nauczania przedmiotów humanistycznych i matematyki realizacja przedmiotów przyrodniczych może wydawać się wyzwaniem.

Z zestawami LaboLAB nauczyciele mają możliwość przeprowadzenia wielu praktycznych i w pełni angażujących klasę zajęć w mniej niż 30 minut dziennie.

W realizacji każdych kolejnych zajęć pomoże kompleksowy przewodnik metodyczny dla nauczyciela (w wersji drukowanej i elektronicznej), w którym znajdują się jasne polecenia do zadań, porady, ćwiczenia dodatkowe oraz instrukcja sposobu użycia załączonych zestawów eksperymentów.

„Cała czwarta klasa, łącznie ze mną, była niesamowicie zaangażowana przez całe zajęcia! Dzięki różnym wariacjom tego samego ćwiczenia, uczniowie posiadający trudności w nauce innych przedmiotów mogli czuć satysfakcję ze swojej pracy na lekcji”. 

Nauczyciel klasy IV Szkoły Podstawowej

„Nowoczesna szkoła musi skupiać się nie tylko na nauczaniu treści ale również na przekazywaniu uczniom umiejętności społecznych. LaboLAB promuje model zajęć podczas których dzieci uczą się współpracy, dzielenia pomysłami i wiedzą. Zestaw ułatwia pracę nauczyciela podczas zajęć praktycznych przez to, że zawiera wszystko co jest potrzebne. Bardzo przypadły mi do gustu materiały dla klas o zróżnicowanym poziomie. Moi uczniowie uwielbiają sporządzać notatki w trakcie eksperymentów, sprawia to, że czują się jak prawdziwi naukowcy. Zestaw pomógł mi bardziej zagłębić się z moją klasą w tematykę energii, co pozytywnie wpłynęło na opanowanie materiału przez uczniów”.

Nauczyciel w Szkole Podstawowej

Cennik detaliczny LaboLAB z dn. 30.05.2018

Pracownia BIOLOGICZNA„cena detal [brutto]"VAT„cena detal [netto]"
STRUKTURY ROŚLIN I ZWIĘRZĄT4 990 zł23%4 057 zł
MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH3 990 zł23%
3 244 zł
ŻYCIE W EKOSYSTEMACH3 990 zł23%
3 244 zł
Pracownia GEOGRAFICZNA„cena detal [brutto]"VAT
„cena detal [netto]"
POGODA I KLIMAT2 990 zł23%
2 431 zł
ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA4 990 zł23%
4 057 zł
ZIEMIA I KOSMOS3 990 zł23%
3 244 zł
Pracownia CHEMICZNA„cena detal [brutto]"VAT
„cena detal [netto]"
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII5 990 zł23%
4 870 zł
Pracownia FIZYCZNA„cena detal [brutto]"VAT
„cena detal [netto]"
SIŁY I ODDZIAŁYWANIA5 490 zł23%
4 463 zł
ENERGIA. TO DZIAŁA! 4 990 zł23%
4 057 zł

Czym jest STEM?

Użycie LaboLAB w pracowni szkolnej to gwarancja lepszego przygotowania uczniów do poszukiwanych na rynku zawodów, a także realizacja postulatów STEM.

Czym jest STEM? STEM jest skrótem od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) i reprezentuje te obszary, poprzez które ścieżka edukacyjna, doświadczenia szkolne, także zawodowe i życiowe prowadzą do szeroko rozumianych światów nauki i branży technologicznej oraz dziedzin na ich styku. LaboLAB realizację takiej ścieżki zdecydowanie ułatwia.

Umowę bezpieczeństwa można ściągnąc tutaj.

LaboLAB

Learnetic S.A.
ul. Azymutalna 9; Gdańsk 80-298; NIP 5842705459
Email: info@labolab.pl Tel.: +48 888 326 001
www.learnetic.pl

Polityka prywatności